Strategija istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije u Srbiji

Proces izrade RIS3 u Srbiji (4S) pokrenut je početkom 2017 godine. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje je iniciralo ovaj proces, koordinira rad Međuresornog radnog tela za izradu Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije.

Cilj RIS3 je identifikacija oblasti specijalizacije gde Republika Srbija ostvaruje konkurentne prednosti ili potencijal. Radi što većih efekata javnih ulaganja, identifikovane oblasti će imati uvećanu podršku, prilagođenu potrebama i prilikama svake oblasti. Proces RIS3 je inkluzivan i bazira se na aktivnom učešću ključnih zainteresovanih strana iz akademske i privredne sfere kako u fazi osmišljavanja, tako i u fazi implementacije.

Godišnji izveštaj o napretku Srbije u približavanju EU, obavljen u maju 2018. godine, bitno je pojačao značaj RIS3. Naime, jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 20. na temu „Preduzetništvo i industrijska politika” je razvijanje sveobuhvatne industrijske politike zasnovane na principima EU i nalazima RIS3. Opšti okvir za izradu RIS3 u Srbiji je po standardima Evropske unije (EU), i definisan je u dokumentu „Smart specialisation framework for Enlargement and Neighbourhood countries” iz 2018.

Važnost strategije pametne specijalizacije za Republiku Srbiju ogleda se, između ostalog, u tome što će ona pomoći da se uspostavi bolja veza između naučno-istraživačkih i inovacionih aktivnosti, s jedne strane i privredne i industrijske strukture s druge strane. Na taj način će se omogućiti i bolja koordinacija između naučno-istraživačke i industrijske politike.

Više informacija o strategiji pametne specijalizacije za Republiku Srbiju možete pogledati na sledećem linku: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/ .

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.