Članovi Saveta za saradnju nauke i privrede

Članovi Saveta su predstavnici ministarstava, poslovnog sektora, naučnoistraživačkih organizacija, institucija koje finansiraju inovacionu delatnost i privrednih društava za infrastrukturnu podršku, koji su prepoznati po svom angažovanju i posvećenosti na kreiranju inovativnog ekosistema koji stimuliše nastanak i razvoj visokotehnoloških i brzorastućih kompanija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u Srbiji.