Ostali izvori finansiranja

Finansijski  instrumenti  zasnovani  na  ulaganju  u  kapital  preduzeća  su naročito  značajni  za  inovativna  i  brzorastuća  MSPP. Iako ova preduzeća čine mali deo sektora MSPP, ona su ključna za osiguranje dugoročne konkurentnosti zemlje, u tržišnim segmentima u širenju (npr. digitalna tehnologija i  informaciono-komunikacione  tehnologije). Ovi  finansijski  instrumenti  u  razvijenim  zemljama  imaju  vrlo  veliku  ulogu  u finansiranju MSPP, dok su kod nas tek u povoju.

  • Akceleratori su na neki način nastavak inkubatora. Oni su poslovni prostori koji primaju one koji su već razvili svoj poslovni model, došli do prvog proizvoda (izašli iz inkubatora) i pomažu im da “ubrzaju” svoj razvoj. To “ubrzanje” se uglavnom svodi na napredni "networking", tj. stvaranje veza i kontakata sa većim firmama, kompanijama i pojedincima koji mogu poneti vaše poslovanje na sledeći nivo a do kojih ne biste mogli doći sami u ovoj fazi razvoja svog biznisa. 
  • Finansijskim instrumentima zasnovanim na ulaganjima u kapital preduzeća u razvijenim zemljama bave se fondovi  rizičnog  kapitala.  Rizični kapital predstavlja posebnu vrstu vlasničkog kapitala koji se ulaže u privredne subjekte  u fazama osnivanja, ranog razvoja i ekspanzije. Fondovi rizičnog kapitala najčešće se  osnivaju  u formi komanditnog  društva,  društva  sa  ograničenom  odgovornošću ili akcionarskog društva, upravljaju privatnim kapitalom investitora i isti ulažu u vidu učešća u osnovnom kapitalu odnosno vlasničkom kapitalu MSP  visokog razvojnog potencijala u fazama osnivanja, ranog razvoja i ekspanzije.
  • Ulaganjem u kapital potencijalno brzorastućih preduzeća bave se i „poslovni anđeli”,  fizička  lica  koja  ulažu  sopstveni  privatni  kapital,  znanje  i  iskustvo  u mlada preduzeća visokog razvojnog potencijala u ranim fazama osnivanja i razvoja u zamenu za vlasnički udeo u njima (poslovni anđeli). U Republici Srbiji osnovana je  prva mreža poslovnih anđela Serbian Business Angels  Network (SBAN), kao i Srpska asocijacija privatnih ulagača u kapital preduzeća (SPEA).
  • Crowdfunding (grupno finansiranje) je metoda finansiranja nekog projekta prikupljanjem sredstava od velikog broja pojedinaca, prvenstveno putem online crowdfunding platformi.
  • Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Istovremeno, na ovaj način podstiče se saradnja nauke i privrede, što je jedan od preduslova razvoja konkurentnosti privrede u Srbiji.
  • Mikrofinansiranje u Republici Srbiji je slabo zastupljeno iako je to važna alternativa za ekonomski najslabija preduzeća, koja često ne mogu da ispune uslove za dobijanje bankarskih kredita. Dve organizacije koje se ovim poslom bave u Republici Srbiji (Agroinvest, MikroFinS) dobijaju finansijsku podršku međunarodnih  donatora, ali ne mogu  sredstva da plasiraju neposredno, već preko poslovnih banaka.
  • Osnovni koncept lizinga leži u pravu korisnika da koristi predmet lizinga iako nije njegov vlasnik. Davalac lizinga zadržava pravo vlasništva nad predmetom lizinga u toku trajanja ugovora. Dve osnovne vrste lizinga su finansijski i operativni lizing, zavisno do toga da li se finansira kupovina ili korišćenje predmeta lizinga. Operativni lizing je kratkoročni ugovor o zakupu gde je period ugovora obično kraći nego korisni ekonomski vek predmeta zakupa. Nakon isteka ugovora o zakupu, predmet lizinga se vraća davaocu. Finansijski lizing podrazumeva da nakon isteka ugovora korisnik finansijskog lizinga postaje vlasnik predmeta, ukoliko je tako naznačeno u ugovoru.
  • Faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.