Savet za saradnju nauke i privrede

Privredna komora Srbije je osnovala Savet za saradnju nauke i privrede.

Uloga Saveta je da promoviše bolju saradnju privrednih društava i istraživačkih institucija, njihovu razmenu i umrežavanje.

Poslovi i radni zadaci Saveta su:

  • Uspostavljanje mehanizama saradnje nauke i privrede i omogućavanje bolje saradnje i koordinacije sa resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama,
  • Kreiranje predloga i inicijativa koji bi doprineli transferu znanja i tehnologija ka privredi sa idejom boljeg privrednog iskorišćavanja rezultata naučno-istraživačkog rada, u cilju stvaranja uslova za bolji ekonomski razvoj i veću konkurentnost naših kompanija,
  • Podsticanje preduzetništva na univerzitetu (spin-offs, start-ups),
  • Podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u skladu sa zahtevima privrede,
  • Obezbeđenje izvrsnosti i dostupnosti ljudskih resursa za nauku i privredu,
  • Unapređenje međunarodne saradnje kroz učešće u naučnoistraživačkim projektima,
  • Podsticanje i razvoj komunikacije između naučnoistraživačkih organizacija sa privredom kroz razmenu vrednosti i praksi.

 

 

 

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.