Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna,  savremena  i  odgovorna  nebudžetska  institucija, nacionalna  asocijacija  svih  srpskih  privrednika  koja  svoju  tradiciju,  iskustvo,  znanje  i stručnost  stavlja  u  službu  najboljeg  interesa  svojih  članica  i  srpske  privrede.

Kreiranje prepoznatljivosti Srbije kao zemlje tržišne ekonomije, investicionih mogućnosti, otvorenih granica, spremne da se na konkurentan način uključi u evropske tokove naše je suštinsko opredeljenje.

Vek i po tradicije komorskog sistema Srbije i razgranata komorska mreža, predstavništva u inostranstvu, garant su efikasne primene mehanizama podrške privredi i privrednicima kroz svoje delatnosti.


Bili smo i ostaćemo odgovoran partner i podrška u vašem poslovanju kroz:

  • zastupanje interesa članova pred državnim organima i institucijama
  • vršenje javnih ovlašćenja izdavanjem različitih vrsta dokumenata
  • unapređenje ekonomske saradnje sa inostranstvom
  • promociju privrede u zemlji i inostranstvu
  • poslovno informisanje članova
  • savetodavne usluge
  • poslovno obrazovanje
  • negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
  • rad sudova i arbitraža pri PKS.