Привредна комора Србије

Привредна комора Србије je независна,  савремена  и  одговорна  небуџетска  институција, национална  асоцијација  свих  српских  привредника  која  своју  традицију,  искуство,  знање  и стручност  ставља  у  службу  најбољег  интереса  својих  чланица  и  српске  привреде.

Креирање препознатљивости Србије као земље тржишне економије, инвестиционих могућности, отворених граница, спремне да се на конкурентан начин укључи у европске токове наше је суштинско опредељење.

Век и по традиције коморског система Србије и разграната коморска мрежа, представништва у иностранству, гарант су ефикасне примене механизама подршке привреди и привредницима кроз своје делатности.


Били смо и остаћемо одговоран партнер и подршка у вашем пословању кроз:

  • заступање интереса чланова пред државним органима и институцијама
  • вршење јавних овлашћења издавањем различитих врста докумената
  • унапређење економске сарадње са иностранством
  • промоцију привреде у земљи и иностранству
  • пословно информисање чланова
  • саветодавне услуге
  • пословно образовање
  • неговање добрих пословних обичаја и пословног морала
  • рад судова и арбитража при ПКС.

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.