Остали извори финансирања

Финансијски  инструменти  засновани  на  улагању  у  капитал  предузећа  су нарочито  значајни  за  иновативна  и  брзорастућа  МСПП. Иако ова предузећа чине мали део сектора МСПП, она су кључна за осигурање дугорочне конкурентности земље, у тржишним сегментима у ширењу (нпр. дигитална технологија и  информационо-комуникационе  технологије). Ови  финансијски  инструменти  у  развијеним  земљама  имају  врло  велику  улогу  у финансирању МСПП, док су код нас тек у повоју.

  • Акцелератори су на неки начин наставак инкубатора. Они су пословни простори који примају оне који су већ развили свој пословни модел, дошли до првог производа (изашли из инкубатора) и помажу им да “убрзају” свој развој. То “убрзање” се углавном своди на напредни "networking", тј. стварање веза и контаката са већим фирмама, компанијама и појединцима који могу понети ваше пословање на следећи ниво а до којих не бисте могли доћи сами у овој фази развоја свог бизниса. 
  • Финансијским инструментима заснованим на улагањима у капитал предузећа у развијеним земљама баве се фондови  ризичног  капитала.  Ризични капитал представља посебну врсту власничког капитала који се улаже у привредне субјекте  у фазама оснивања, раног развоја и експанзије. Фондови ризичног капитала најчешће се  оснивају  у форми командитног  друштва,  друштва  са  ограниченом  одговорношћу или акционарског друштва, управљају приватним капиталом инвеститора и исти улажу у виду учешћа у основном капиталу односно власничком капиталу МСП  високог развојног потенцијала у фазама оснивања, раног развоја и експанзије.
  • Улагањем у капитал потенцијално брзорастућих предузећа баве се и „пословни анђели”,  физичка  лица  која  улажу  сопствени  приватни  капитал,  знање  и  искуство  у млада предузећа високог развојног потенцијала у раним фазама оснивања и развоја у замену за власнички удео у њима (пословни анђели). У Републици Србији основана је  прва мрежа пословних анђела Serbian Business Angels  Network (SBAN), као и Српска асоцијација приватних улагача у капитал предузећа (СПЕА).
  • Crowdfunding (групно финансирање) је метода финансирања неког пројекта прикупљањем средстава од великог броја појединаца, првенствено путем online crowdfunding платформи.
  • Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту. Истовремено, на овај начин подстиче се сарадња науке и привреде, што је један од предуслова развоја конкурентности привреде у Србији.
  • Микрофинансирање у Републици Србији је слабо заступљено иако је то важна алтернатива за економски најслабија предузећа, која често не могу да испуне услове за добијање банкарских кредита. Две организације које се овим послом баве у Републици Србији (Агроинвест, МикроФинС) добијају финансијску подршку међународних  донатора, али не могу  средства да пласирају непосредно, већ преко пословних банака.
  • Основни концепт лизинга лежи у праву корисника да користи предмет лизинга иако није његов власник. Давалац лизинга задржава право власништва над предметом лизинга у току трајања уговора. Две основне врсте лизинга су финансијски и оперативни лизинг, зависно до тога да ли се финансира куповина или коришћење предмета лизинга. Оперативни лизинг је краткорочни уговор о закупу где је период уговора обично краћи него корисни економски век предмета закупа. Након истека уговора о закупу, предмет лизинга се враћа даваоцу. Финансијски лизинг подразумева да након истека уговора корисник финансијског лизинга постаје власник предмета, уколико је тако назначено у уговору.
  • Факторинг је финансијска услуга купопродаје постојећег недоспелог или будућег краткорочног новчаног потраживања, насталог по основу уговора о продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству. Предмет факторинга може бити свако постојеће недоспело или будуће, цело или делимично, краткорочно новчано потраживање које је настало по основу уговора о продаји робе или пружања услуга, закљученог између правних лица и предузетника.

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.