Национални извори финансирања

Влада Републике Србије пружа финансијску и нефинансијску подршку привреди директно преко појединих министарстава и индиректно преко институција које је основала са циљем економског развоја као што су Фонд за иновациону делатност, Фонд за развој, Развојна агенција Србије, Агенција за осигурање и финансирање извоза...

Министарство  просвете, науке  и  технолошког  развоја 

Програми:

 

Министарство привреде

Програми:

 

Кабинет министра за иновације и технолошки развој

Програми:

Фонд за иновациону делатност

Програми:

 

Фонд за развој Републике

Програми:

За микро, мала и средња предузећа и велика предузећа:

∙  инвестициони кредити одобраваће се са роком отплате од 10 година, у оквиру кога је грејс период до једне године. Укупна каматна стопа је 1,5 одсто на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења кредита банкарска гаранција, а у осталим случајевима, камата је 3 одсто (уз примену валутне клаузуле);

кредити за обртна средства одобраваће се са роком отплате до 4 године, у оквиру кога је грејс период највише девет месеци. Каматна стопа је 1,5 одсто на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења кредита банкарска гаранција, а у осталим случајевима, камата је 3 одсто годишње (уз примену валутне клаузуле).

За предузетнике:

 ∙  инвестициони кредити одобраваће се за пројекте у трајању до 8 године, у оквиру којег је грејс период до једне године, ∙  кредити за обртна средства одобраваће се са роком отплате до четири године, у оквиру кога је грејс период до девет месеци.

∙  Каматна стопа у оба случаја је 1,5 одсто на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења кредита банкарска гаранција, а у осталим случајевима, камата је 3 одсто годишње (уз примену валутне клаузуле).

Краткорочни кредити:

∙  за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде, одобраваће се кредити са роком отплате од три до 12 месеци, по каматној стопи од 2,5 одсто на годишњем нивоу (уз примену валутне клаузуле).

Кредити за микро, мала и средња предузећа и велика предузећа за одржавање текуће ликвидности:

 ∙ кредити за одржавање текуће ликвидности за предузећа одобраваће се са роком отплате до 18 месеци, у оквиру кога може бити предвиђен грејс период до три месеца. Отплата кредита вршиће се у месечним/тромесечним ануитетима. Каматна стопа је 2,5% на годишњем нивоу и обрачунава се уз примену валутне клаузуле.

Старт-уп кредити:

 ∙ право да аплицирају за средства намењена за покретање пословања (у облику старт-уп кредита) имају привредници и/ или пословни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистре најкасније у току године пре подношења захтева за добијање кредита. Кредити ће се одобравати са роком отплате до пет година, у оквиру којег је грејс период до једне године. Каматна стопа је 1,5 одсто на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења кредита банкарска гаранција, а у осталим случајевима, камата је 3 одсто годишње (уз примену валутне клаузуле).

 Гаранције:

∙ обезбеђује гаранције за кредите и друге пословне операције малих и средњих предузећа.

∙ Накнада за гаранцију је 2% годишње од износа покривеног гаранцијом.

 

Развојна агенција Србије (РАС)

Програми:

 

Развојни фонд Војводине

Програми:

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања,
  • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства,
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства,
  • Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма,
  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

 

Фонд за науку Републике Србије

Програми:

 

Национална служба за запошљавање

Програм:
Национални програми
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Контакт подаци: 011/3613-734

E-mail: kabinet@mpn.gov.rs

www.mpn.gov.rs

Министарство привреде

Адреса: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Контакт подаци: + 381 11 36 42 600

E-mail: kabinet@privreda.gov.rs

privreda.gov.rs

Кабинет министра за иновације и технолошки развој

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Контакт подаци: +381 11 3621537

E-mail: kabinet@mbpi.gov.rs

inovacije.gov.rs

Фонд за иновациону делатност

Адреса: Вељка Дугошевића 54/Б4/I, 11000 Београд

Контакт подаци: +381 11 6555 696

E-mail: office@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs/

Фонд за развој

Адреса: Булевар Немањића 14а, 18105 Ниш

Контакт подаци: 018 4150 200

E-mail: office@fondzarazvoj.rs

fondzarazvoj.gov.rs/cir

Развојна агенција Србије

Адреса: Кнеза Милоша 12, 11000 Београд

Контакт подаци: +381 11 3398 900

E-mail: office@ras.gov.rs

ras.gov.rs

Развојни фонд Војводине

Адреса: Булевар цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад

Контакт подаци: +381 21 454 334

E-mail: office@rfapv.rs

www.rfapv.rs

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.