Стратегија истраживања и иновација за паметне специјализације у Србији

Процес израде RIS3 у Србији (4S) покренут је почетком 2017 године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које је иницирало овај процес, координира рад Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије.

Циљ RIS3 је идентификација области специјализације где Република Србија остварује конкурентне предности или потенцијал. Ради што већих ефеката јавних улагања, идентификоване области ће имати увећану подршку, прилагођену потребама и приликама сваке области. Процес RIS3 је инклузиван и базира се на активном учешћу кључних заинтересованих страна из академске и привредне сфере како у фази осмишљавања, тако и у фази имплементације.

Годишњи извештај о напретку Србије у приближавању ЕУ, обављен у мају 2018. године, битно је појачао значај RIS3. Наиме, један од услова за затварање поглавља 20. на тему „Предузетништво и индустријска политика” је развијање свеобухватне индустријске политике засноване на принципима ЕУ и налазима RIS3. Општи оквир за израду RIS3 у Србији је по стандардима Европске уније (ЕУ), и дефинисан је у документу „Smart specialisation framework for Enlargement and Neighbourhood countries” из 2018.

Важност стратегије паметне специјализације за Републику Србију огледа се, између осталог, у томе што ће она помоћи да се успостави боља веза између научно-истраживачких и иновационих активности, с једне стране и привредне и индустријске структуре с друге стране. На тај начин ће се омогућити и боља координација између научно-истраживачке и индустријске политике.

Више информација о стратегији паметне специјализације за Републику Србију можете погледати на следећем линку: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/ .

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.