Nacionalni izvori finansiranja

Vlada Republike Srbije pruža finansijsku i nefinansijsku podršku privredi direktno preko pojedinih ministarstava i indirektno preko institucija koje je osnovala sa ciljem ekonomskog razvoja kao što su Fond za inovacionu delatnost, Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza...

Ministarstvo  prosvete, nauke  i  tehnološkog  razvoja 

Programi:

 

Ministarstvo privrede

Programi:

 

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Programi:

Fond za inovacionu delatnost

Programi:

 

Fond za razvoj Republike

Programi:

Za mikro, mala i srednja preduzeća i velika preduzeća:

∙  investicioni krediti odobravaće se sa rokom otplate od 10 godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine. Ukupna kamatna stopa je 1,5 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita bankarska garancija, a u ostalim slučajevima, kamata je 3 odsto (uz primenu valutne klauzule);

krediti za obrtna sredstva odobravaće se sa rokom otplate do 4 godine, u okviru koga je grejs period najviše devet meseci. Kamatna stopa je 1,5 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita bankarska garancija, a u ostalim slučajevima, kamata je 3 odsto godišnje (uz primenu valutne klauzule).

Za preduzetnike:

 ∙  investicioni krediti odobravaće se za projekte u trajanju do 8 godine, u okviru kojeg je grejs period do jedne godine, ∙  krediti za obrtna sredstva odobravaće se sa rokom otplate do četiri godine, u okviru koga je grejs period do devet meseci.

∙  Kamatna stopa u oba slučaja je 1,5 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita bankarska garancija, a u ostalim slučajevima, kamata je 3 odsto godišnje (uz primenu valutne klauzule).

Kratkoročni krediti:

∙  za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede, odobravaće se krediti sa rokom otplate od tri do 12 meseci, po kamatnoj stopi od 2,5 odsto na godišnjem nivou (uz primenu valutne klauzule).

Krediti za mikro, mala i srednja preduzeća i velika preduzeća za održavanje tekuće likvidnosti:

 ∙ krediti za održavanje tekuće likvidnosti za preduzeća odobravaće se sa rokom otplate do 18 meseci, u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima. Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou i obračunava se uz primenu valutne klauzule.

Start-up krediti:

 ∙ pravo da apliciraju za sredstva namenjena za pokretanje poslovanja (u obliku start-up kredita) imaju privrednici i/ ili poslovni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre najkasnije u toku godine pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita. Krediti će se odobravati sa rokom otplate do pet godina, u okviru kojeg je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa je 1,5 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita bankarska garancija, a u ostalim slučajevima, kamata je 3 odsto godišnje (uz primenu valutne klauzule).

 Garancije:

∙ obezbeđuje garancije za kredite i druge poslovne operacije malih i srednjih preduzeća.

∙ Naknada za garanciju je 2% godišnje od iznosa pokrivenog garancijom.

 

Razvojna agencija Srbije (RAS)

Programi:

 

Razvojni fond Vojvodine

Programi:

  • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja,
  • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva,
  • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva,
  • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma,
  • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa.

 

Fond za nauku Republike Srbije

Programi:

 

Nacionalna služba za zapošljavanje

Program:
Nacionalni programi
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Kontakt podaci: 011/3613-734

E-mail: kabinet@mpn.gov.rs

www.mpn.gov.rs

Ministarstvo privrede

Adresa: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

Kontakt podaci: + 381 11 36 42 600

E-mail: kabinet@privreda.gov.rs

privreda.gov.rs

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Adresa: Nemanjina 11, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 3621537

E-mail: kabinet@mbpi.gov.rs

inovacije.gov.rs

Fond za inovacionu delatnost

Adresa: Veljka Dugoševića 54/B4/I, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 6555 696

E-mail: office@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs/

Fond za razvoj

Adresa: Bulevar Nemanjića 14a, 18105 Niš

Kontakt podaci: 018 4150 200

E-mail: office@fondzarazvoj.rs

fondzarazvoj.gov.rs/cir

Razvojna agencija Srbije

Adresa: Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

Kontakt podaci: +381 11 3398 900

E-mail: office@ras.gov.rs

ras.gov.rs

Razvojni fond Vojvodine

Adresa: Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad

Kontakt podaci: +381 21 454 334

E-mail: office@rfapv.rs

www.rfapv.rs

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.