Platforma saradnje nauke i privrede

Privredna komora Srbije preuzela je ulogu da bude spona između nauke i privrede, dok saradnju moraju da uspostavljaju i komunikaciju vode naučnici i profesori koji razumeju biznis i privrednici koji razumeju značaj nauke. Platforma ima za cilj da podstakne preduzeća i naučno-istraživačke organizacije da se uključe u zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, rešavanja tekućih problema i zadataka, kao i uvođenja inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za njihov budući razvoj i tržišni potencijal.

Saznajte višeSaznajte više
 • Usluge

  Mogućnost popunjavanja Upita o uslugama koji će vam omogućiti da komercijalizujete vaša znanja i tehnologije i da pronađete uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede

  Saznajte više
 • Finansiranje

  Na ovom mestu možete da pronađete sve dostupne konkurse i fondove međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija.

  Saznajte više
 • Zahtev za saradnju

  Pronađite uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede radi udruživanja na zajedničkim projektima.

  Saznajte više

Novosti

 • Konkursi
  Oktobar 2021
  Raspisan konkurs za arhitektonsko-urbanističko rešenje "Ložionica" za budućnost

  U saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i nacionalna platforma "Srbija stvara" raspisali su međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za rekonstrukciju nekadašnje zgrade "Ložionice" i adaptaciju u Kreativno inovativni multifunkcionalni centar.

  Saznajte više
 • Konkursi
  Oktobar 2021
  TAKMIČENjE ZA NAGRADE SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU – PRIJAVE DO 25. OKTOBRA

  Otvoren je konkurs za takmičenje za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za 2021. godinu u četiri kategorije.

  Saznajte više