Platforma Saveta za saradnju nauke i privrede

U cilju daljeg promovisanja saradnje privatnog i istraživačkog sektora i rada Saveta za saradnju nauke i privrede, Privredna komora Srbije razvila je onlajn platformu.

Ova platforma pruža pregled raznih usluga koje istraživačke institucije mogu da ponude privrednim društvima i da ih poveže sa finansijskim akterima preko poslovnih inkubatora, naučnih i tehnoloških parkova, centara za transfer tehnologije.

Povezivanje svih relevantnih interesnih grupa na jednoj centralizovanoj lokaciji će omogućiti predstavljanje mogućnosti za saradnju sa interesnim grupama, što može dovesti do novih poslovnih poduhvata, stvaranja spin-of ili start-ap kompanija.

PERFORM projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu, podržao je Privrednu komoru Srbije u razvoju ove platforme.

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.