Дуално образовање

За укључивање послодаваца у дуални модел образовања за школску 2019/2020. годину први корак је попуњавање Изјаве о намери и достављање попуњене и оверене Изјаве надлежној канцеларији Регионалне привредне коморе ПКС најкасније до 31. јануара 2019. године.

У току је планирање уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину по дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије реализује у сарaдњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
 
Послодавци који желе да се укључе, попуњавају ИЗЈАВУ О НАМЕРИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ и шаљу је одговорној особи у Привредној комори Србије најкасније до 31. јануара 2019. године. 
 
На бази прикупљених Изјава о намери, Привредна комора Србије формира Предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставља га Министарству просвете, науке и технолоишког развоја на основу кога се доноси одлука о структури уписа у средње школе за дуални модел образовања– броју ученика и одељења за сваку општину и град на територији Републике Србије.
 
Коначну одлуку Министарство просвете, науке и технолошког развоја донеће објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе који се очекује крајем априла 2019. године.
 
Уколико су Вам потребнe додатнe информације, молимо Вас да питања упутите на адресу електронске поште: obrazovanje@pks.rs или на бројеве телефона: 011/41 49 471, 011/ 41 49 457, 011/33 04 532.
 
Јавни позив за достављање пријава за тренере инструктора у дуалном образовању
 
У складу са Законом о дуалном образовању и Правилником о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора, ПКС спроводи обуке инструктора у дуалном образовању. Обуке спроводе реализатори (тренери) које одређује ПКС према Правилнику, члан 5, став 5.
 
Рок за достављање пријаве је 12. март 2019. године. 
 
Више информација о јавном позиву, пријавама и правилнику можете погледати овде.