Публикације

 • Јануар 2019
  ПМФ за привреду
  Природно-математички факултет је образвона и научна установа на којој се стичу знања и обављају научна истраживања из области биологије, хемије, физике, математике, информатике, географије, туризмолошке струке и заштите животне средине....
 • Децембар 2018
  Универзитетске лабораторије - брошура
  ЦИЉ ОВЕ БРОШУРЕ:• Смањивање јаза и приближавање потреба привреде и науке• Осавремењавање опреме и метода Универзитетских лабораторија• Унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену научно-истраживачкихрезултата Универзитета у ц...
 • Децембар 2018
  Студија о потенцијалима друштвено-хуманистичких института и привреде
  Студија о потенцијалима и препрекама за успостављање чвршће сарадње између друштвених и хуманистичких истраживачких института и приватног сектора у Србији пружила је увид у капацитете, мотивацију и ограничења на страни друштвених и хуманистичких инст...