Publikacije

 • Januar 2019
  PMF za privredu
  Prirodno-matematički fakultet je obrazvona i naučna ustanova na kojoj se stiču znanja i obavljaju naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine....
 • Decembar 2018
  Univerzitetske laboratorije - brošura
  CILj OVE BROŠURE:• Smanjivanje jaza i približavanje potreba privrede i nauke• Osavremenjavanje opreme i metoda Univerzitetskih laboratorija• Unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primenu naučno-istraživačkihrezultata Univerziteta u c...
 • Decembar 2018
  Studija o potencijalima društveno-humanističkih instituta i privrede
  Studija o potencijalima i preprekama za uspostavljanje čvršće saradnje između društvenih i humanističkih istraživačkih instituta i privatnog sektora u Srbiji pružila je uvid u kapacitete, motivaciju i ograničenja na strani društvenih i humanističkih inst...