Међународни извори финансирања

Извори ЕУ фондова се реализују кроз неколико програма подршке привреди и то Хоризонт2020, Козме, ИПАРД, ВБ ЕДИФ итд.

 

Обим финансирања доступан путем ЕУ фондова је значајан, а сам процес аплицирања се најчешће реализује путем посредника - надлежних министарстава, финансијских институција и сл.  

Списак међународних извора финансирања

 • ХОРИЗОНТ 2020

  Хоризонт 2020 има за циљ да подигне ниво унапређења европске научне базе и обезбеди сигуран ток светских истраживања и тиме осигура дугорочну конкурентност на тлу Европе. Кроз овај пројекат даје се подршка најбољим идејама и развијању талената широм Европе, истраживачима се пружа приступ савременој инфраструктури за приоритетна истраживања, Европу чини атрактивном локацијом за најбоље светске истраживаче. Ко може да конкурише: ММСП, научноистраживачке институције, сва правна и физичка лица у Европи и шире. 

   

  Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

  Контакт подаци:

  E-mail: viktor.nedovic@mpn.gov.rs

  horizon2020.mpn.gov.rs

 • COSME

  Циљ Програма КОЗМЕ је јачање конкурентности и одрживости европских предузећа, пре свега малих и средњих, подстицање предузетничке културе, оснивања нових и раста постојећих предузећа. Програм садржи мере из четири области: приступ финансијама, приступ тржишту, унапређење пословног окружења и унапређење предузетништва. Корисници Програма су финансијски посредници (пре свега банке), организације за пословну подршку, удружења предузетника, органи локалних, регионалних и националних власти, а посредно преко њих и мала и средња предузећа из држава чланица Европске уније, и других које учествују Програму.

  Адреса: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

  Контакт подаци: +381 11 3612 230

  E-mail: cosme@privreda.gov.rs

  www.privreda.gov.rs

 • WB EDIF

  Циљеви Програма су да се успоставе четири комплементарна механизма финансијске подршке за МСП:

  1. Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund ENIF) – Фонд ризичног капитала за финансирање иноватних МСП у почетној фази развоја;
  2. Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund ENEF) – Фонд развојног капитала који ће се фокусирати на већ успостављена МСП која имају висок потенцијал за раст;
  3. Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility GF) – која ће значајно побољшати могућности за МСП за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања, путем осигурања кредитног портфолиа финансијским посредницима;
  4. Техничка подршка (TA Facility) – која има за циљ да унапреди регулаторни оквир од значаја за иновативна МСП са високим потенцијалом раста, кроз подршку земљама учесницама овог Програма при спровођењу приоритетних реформи.

  Адреса: Ресавска 13-15, 11000 Београд

  Контакт подаци: 011 3300 937

  E-mail: jovana.stanojevic@pks.rs

  www.wbedif.eu/wbedif-in-your-country/serbia

 • ИПА II

  Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) је програм бесповратне финансијске помоћи Европске уније која пружа финансијску и техничку подршку за даљи развој реформи у току процеса проширења државама кандидатима и потенцијалнима кандидатима за чланство. ИПА фонд развија капацитете држава током процеса приступања који се одражава и у напредовању целокупног региона.

  Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд

  Контакт подаци: +381 11 202 14 37

  E-mail: cfcu.kontakt@mfin.gov.rs

  ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en

 • ИПАРД

  ИПАРД II ПРОГРАМ Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године - достизање европских стандарда и подизање конкурентности. Програм је одобрен и од ЕУ и од стране Р.Србије.

  Програм донација се реализује преко Министарства пољопривреде и зашите животне средине, Управе за аграрна плаћања.

  Адреса: Змај Јовина 4 /3, 11000 Београд

  Контакт подаци: +381 65 43 33 494

  E-mail: office.bg@simcert.co.rs

  ipard.co.rs/index.html

 • ЕРАЗМУС +

  Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

  • образовање,
  • млади и
  • спорт.

  Адреса: Руже Јовановић 27а, 11000 Београд

  Контакт подаци: +381 11 33 42 430

  E-mail: neo_serbia@erasmusplus.rs

  erasmusplus.rs/category/obrazovanje

 • КРЕАТИВНА ЕВРОПА

  Циљ Програма је да очува, развије и промовише европску културну и језичку разноликост, као и европско културно наслеђе. Други циљеви се односе на подршку организацијама у култури да делују на међународном плану, промоцију међународне размене уметника, уметничких дела и професионалаца у култури, финансијско оснаживање малих и средњих предузећа у култури, као и подршку међународним културним политикама које би поспешиле иновације, развој публике и нових пословних модела у култури.

  Адреса: Влајковићева 3, 11 000 Београд

  Контакт подаци: + 381 11 2927 896

  E-mail: kreativnaevropa@kultura.gov.rs

  www.kreativnaevropa.rs