Međunarodni izvori finansiranja

Izvori EU fondova se realizuju kroz nekoliko programa podrške privredi i to Horizont2020, Kozme, IPARD, VB EDIF itd.

 

Obim finansiranja dostupan putem EU fondova je značajan, a sam proces apliciranja se najčešće realizuje putem posrednika - nadležnih ministarstava, finansijskih institucija i sl.  

Spisak međunarodnih izvora finansiranja

 • HORIZONT 2020

  Horizont 2020 ima za cilj da podigne nivo unapređenja evropske naučne baze i obezbedi siguran tok svetskih istraživanja i time osigura dugoročnu konkurentnost na tlu Evrope. Kroz ovaj projekat daje se podrška najboljim idejama i razvijanju talenata širom Evrope, istraživačima se pruža pristup savremenoj infrastrukturi za prioritetna istraživanja, Evropu čini atraktivnom lokacijom za najbolje svetske istraživače. Ko može da konkuriše: MMSP, naučnoistraživačke institucije, sva pravna i fizička lica u Evropi i šire. 

   

  Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

  Kontakt podaci:

  E-mail: viktor.nedovic@mpn.gov.rs

  horizon2020.mpn.gov.rs

 • COSME

  Cilj Programa KOZME je jačanje konkurentnosti i održivosti evropskih preduzeća, pre svega malih i srednjih, podsticanje preduzetničke kulture, osnivanja novih i rasta postojećih preduzeća. Program sadrži mere iz četiri oblasti: pristup finansijama, pristup tržištu, unapređenje poslovnog okruženja i unapređenje preduzetništva. Korisnici Programa su finansijski posrednici (pre svega banke), organizacije za poslovnu podršku, udruženja preduzetnika, organi lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, a posredno preko njih i mala i srednja preduzeća iz država članica Evropske unije, i drugih koje učestvuju Programu.

  Adresa: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

  Kontakt podaci: +381 11 3612 230

  E-mail: cosme@privreda.gov.rs

  www.privreda.gov.rs

 • WB EDIF

  Ciljevi Programa su da se uspostave četiri komplementarna mehanizma finansijske podrške za MSP:

  1. Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF) – Fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih MSP u početnoj fazi razvoja;
  2. Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund ENEF) – Fond razvojnog kapitala koji će se fokusirati na već uspostavljena MSP koja imaju visok potencijal za rast;
  3. Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility GF) – koja će značajno poboljšati mogućnosti za MSP za pristup finansiranju od strane banaka, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja, putem osiguranja kreditnog portfolia finansijskim posrednicima;
  4. Tehnička podrška (TA Facility) – koja ima za cilj da unapredi regulatorni okvir od značaja za inovativna MSP sa visokim potencijalom rasta, kroz podršku zemljama učesnicama ovog Programa pri sprovođenju prioritetnih reformi.

  Adresa: Resavska 13-15, 11000 Beograd

  Kontakt podaci: 011 3300 937

  E-mail: jovana.stanojevic@pks.rs

  www.wbedif.eu/wbedif-in-your-country/serbia

 • IPA II

  Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je program bespovratne finansijske pomoći Evropske unije koja pruža finansijsku i tehničku podršku za dalji razvoj reformi u toku procesa proširenja državama kandidatima i potencijalnima kandidatima za članstvo. IPA fond razvija kapacitete država tokom procesa pristupanja koji se odražava i u napredovanju celokupnog regiona.

  Adresa: Sremska 3-5, 11000 Beograd

  Kontakt podaci: +381 11 202 14 37

  E-mail: cfcu.kontakt@mfin.gov.rs

  ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en

 • IPARD

  IPARD II PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i od EU i od strane R.Srbije.

  Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja.

  Adresa: Zmaj Jovina 4 /3, 11000 Beograd

  Kontakt podaci: +381 65 43 33 494

  E-mail: office.bg@simcert.co.rs

  ipard.co.rs/index.html

 • ERAZMUS +

  Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

  • obrazovanje,
  • mladi i
  • sport.

  Adresa: Ruže Jovanović 27a, 11000 Beograd

  Kontakt podaci: +381 11 33 42 430

  E-mail: neo_serbia@erasmusplus.rs

  erasmusplus.rs/category/obrazovanje

 • KREATIVNA EVROPA

  Cilj Programa je da očuva, razvije i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i evropsko kulturno nasleđe. Drugi ciljevi se odnose na podršku organizacijama u kulturi da deluju na međunarodnom planu, promociju međunarodne razmene umetnika, umetničkih dela i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podršku međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospešile inovacije, razvoj publike i novih poslovnih modela u kulturi.

  Adresa: Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd

  Kontakt podaci: + 381 11 2927 896

  E-mail: kreativnaevropa@kultura.gov.rs

  www.kreativnaevropa.rs