Dualno obrazovanje

Za uključivanje poslodavaca u dualni model obrazovanja za školsku 2019/2020. godinu prvi korak je popunjavanje Izjave o nameri i dostavljanje popunjene i overene Izjave nadležnoj kancelariji Regionalne privredne komore PKS najkasnije do 31. januara 2019. godine.

U toku je planiranje upisa učenika u srednje škole za školsku 2019/2020. godinu po dualnom modelu obrazovanja, koji Privredna komora Srbije realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 
Poslodavci koji žele da se uključe, popunjavaju IZJAVU O NAMERI ZA UKLjUČIVANjE U DUALNO OBRAZOVANjE i šalju je odgovornoj osobi u Privrednoj komori Srbije najkasnije do 31. januara 2019. godine. 
 
Na bazi prikupljenih Izjava o nameri, Privredna komora Srbije formira Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloiškog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja– broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.
 
Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2019. godine.
 
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da pitanja uputite na adresu elektronske pošte: obrazovanje@pks.rs ili na brojeve telefona: 011/41 49 471, 011/ 41 49 457, 011/33 04 532.
 
Javni poziv za dostavljanje prijava za trenere instruktora u dualnom obrazovanju
 
U skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju i Pravilnikom o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora, PKS sprovodi obuke instruktora u dualnom obrazovanju. Obuke sprovode realizatori (treneri) koje određuje PKS prema Pravilniku, član 5, stav 5.
 
Rok za dostavljanje prijave je 12. mart 2019. godine. 
 
Više informacija o javnom pozivu, prijavama i pravilniku možete pogledati ovde.