У НТП Београд основано 20 нових стартап компанија у 2018. години

Само током прошле године основано је 20 стартап компанија, обучено је 200 младих потенцијалних предузетника, а 1.000 студената анимирано је за технолошко предузетништво.

Научно-технолошки парк Београд основан је 2015. године у партнерству Владе Рупублике Србије (у име Владе Министарство просвете науке и технолошког развоја), града Београда и Универзитета у Београду, уз подршку Владе Конфедерације Швајцарске, као место спајања и размене између институција, науке и привреде са циљем да пружи подршку стартап компанијама/тимовима као и растућим високотехнолошким компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга.

За три године пословања у Научно-технолошком парку Београд развија се 71 технолошка компанија, радно је ангажовано 650 инжењера, а процена је да су компаније чланице током 2018. године приходовале 20 милиона евра. Само током прошле године основано је 20 стартап компанија, обучено је 200 младих потенцијалних предузетника, а 1.000 студената анимирано је за технолошко предузетништво.