Брошура о акредитованим институтима у Републици Србији

Служба за иновације Привредне коморе Србије је припремила брошуру о акредитованим институтима у Републици Србији.

Наука и истраживање представљају активност која је усмерана на откривање нових чињеница о функционисању света око нас, а које су од посебног значаја за свеукупни развој друштва. У Републици Србији наука и истраживање заједно са високим образовањем представљају битан покретач привредног и укупног друштвеног развоја. Један од начина помоћу којих се омогућује даљи развој науке и истраживања јесте оснивање научноистаживачних организација које обављају научноистраживачку делатност

Ова брошура садржи списак свих акредитованих института. Институт може обављати научноистраживачку делатност као научни институт, истраживачко-развојни институт и институт од националног значаја за Републику Србију. Институти у Србији су од првог момента оснивања имали значајну улогу у науци и друштву. Укупан број акредитованих института у Србији је 65 што нам говори да научноистраживачка деланост је и даље активна у Србији. Циљ ове брошуре је да се сви заинтересовани привредни субјекти информишу о томе које делатности спроводе сви акредитовани институти како би се повећала сарадња науке и привреде која је неопходна да даљи развој наше привреде и друштва. 

Брошуру можете погледати на следећем линку