Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju – prilika za razvoj proizvoda i plasman na strano tržište

Doktorke biohemijskih nauka Ivana Beara, Nataša Simin i Marija Lesjak, profesorke na PMF- u Novom Sadu, su i preduzetnice i inovatorke. Na prošlogodišnjem Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju osvojile su drugo mesto. Za njihovu inovaciju zainteresovano je i strano tržište.

Istraživanje je počelo pre više od 8 godina. Tada su bile učesnice međunarodnog projekta čiji cilj je bio da se pronađu nova prirodna jedinjenja koja mogu da budu efikasna u eliminaciji heliko bakterije. Nisu želele da rezultati njihovih istraživanja ostanu samo citirani u nekim naučnim krugovima. Želele su i primenu tih rezultata. Nastavile su istraživanje i usavršavale formulaciju. Posle nekoliko godina  proizvod su registrovale kao dijetetski suplement. U međuvremenu je njihova kombinacija ispitivana i u međunarodnim laboratorijama. Proizvod su nazvale – HerbELICO.

„Preparat je kombinacija tri etarska ulja koja se dobijaju specijalnim postupkom destilacije iz lekovitih aromatičnih biljaka. To je kompleksna smeša velikog broja jedinjenja koja zajednički ispoljavaju antibakterijski efekat na heliko bakteriju“, objašnjava  Nataša Simin.

Zbog sticanja preduzetničkih veština, uzele su „knjigu u rukeˮ, a  tek kada su, kako kažu, savladale osnovne preduzetničke veštine, mogle su da izgrade svoj model poslovanja  i predstave ga javnosti. Kompaniju su osnovale 2018. godine i nazvale je HerbElixa.

U razvoj inovacije i novoosnovane kompanije, ulagale su vreme i  ušteđevinu, ali i zarađen novac. Konkurisale su i dobile 90 hiljada evra iz Fonda za inovacionu delatnost. Prošle godine prijavile su se na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, i osvojile 2. mesto. Novčani deo te nagrade, 750 hiljada dinara uložile su u razvoj proizvoda.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je pre svega učenje, jer je za sve učesnike organizovana besplatna obuka i rad sa mentorima iz različitih oblasti. To što na Takmičenju naučite možete da iskoristite za unapređenje svog modela poslovanja. Iako takmičari prolaze kroz različite nivoe recenziranja i ocenjivanja, i u konkurenciji za nagrade  ostaje sve manje i manje timova, svi dobijaju izuzetno dobru obuku - ističe Ivana Beara.

Pred njima je sada novi izazov. Pored velikog interesovanja domaćih distributerskih kompanija, za  inovaciju koja je na prošlogodišnjem Takmičenju osvojila drugo mesto, zainteresovano je i strano tržište.