Srbija- zemlja medova sa zaštićenim geografskim poreklom

Znate li koji je poslednji med koji je zaštićen kao med sa geografskim poreklom u 2023. godini kod Zavoda za intelektualnu svojinu?

U pitanju je „Med sa Tare” koji je osmi po redu med sa geografskim poreklom koji je registrovan kod Zavoda za intelektualnu svojinu.

Pored „Meda sa Tare”, kod Zavoda su registrovani: „Homoljski med”, „Fruškogorski lipov med”, „Kačerski med”, „Đerdapski med”, „Vlasinski med”, „Deliblatski med”, „Rtanjski med”.

Na osnovu analize podataka dostupnih u GIview bazi, na nivou EU je ukupno registrovano 40 medova sa geografskim poreklom a koji potiču sa teritorija 11 država članica. Među državama članicama prednjače proizvođači meda iz Portugala sa ukupno 9 registracija ovakvih proizvoda, zatim iz Poljske i Španije sa po 6 registracija, iz Francuske sa 5 registracija, iz Italije, Slovenije i Hrvatske sa po 3 registracije, iz Grčke sa dve registracije, dok su iz Bugarske, Slovačke i Luksemburga proizvođači registrovali po jedan med sa geografskim poreklom.

Posmatrajući ukupan  broj registrovanih  medova sa geografskim poreklom, Republika Srbija bi se mogla uporediti sa najuspešnijim državama članicama EU u ovoj kategoriji proizvoda poput Portugala, Poljske, Španije, Francuske.

Izvor: ZIS

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.