Radionice - poreski podsticaji

Poziv za učešće na radionicama posvećenim korišćenju poreskih olakšica.

Poreske olakšice predstavljaju jedan od ključnih stubova u politici i strateškoj orijentaciji Vlade u cilju unapređenja poslovnog ambijenta za novoosnovane i inovativne kompanije. Međutim, prema dostupnim podacima i iskustvu saradnje sa nizom kompanija u toku realizacije projekta, broj preduzeća koja koriste poreske olakšice za inovativne kompanije je prilično nizak.  Cilj ovih radionica je da pruže dodatna znanja i konkretne instrukcije  računovođama, finansijskim i poreskim savetnicima u vezi sa korišćenjem određenih poreskih olakšica kako bi se otklonile nedoumice i povećao stepen njihove iskorišćenosti. 

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na radionicama, molimo vas da svoje prijavu izvršite putem sledećih linkova:

1. Dvostruko priznavanje troškova IR:https://kpmg-rs.zoom.us/webinar/register/WN_Dxr8pJOSS0WpSY6ERaKQyw   

2. 80% izuzimanja prihoda (IP Box):https://kpmg-rs.zoom.us/webinar/register/WN_CKdWBcRiRga4w4OTL8Gmzg

3. Oslobađanje za osnivače startap kompanija:https://kpmg-rs.zoom.us/webinar/register/WN_ZqZ4x5adQw2U8Xt9yQbiPg

4. Oslobođenje za novonastanjene obveznike:https://kpmg-rs.zoom.us/webinar/register/WN_aPL2y_faTwiVkfZDbezzEw

5.Poreski kredit za investicije u startap kompanije:https://kpmg-rs.zoom.us/webinar/register/WN_F62JqD6-Q-SZ6XCOhMz_JA

6. Oslobođenje za zaposlene na IR poslovima:https://kpmg-rs.zoom.us/webinar/register/WN_lOJGwU1RSzqzlQ82vbXVXw 

Radionice se organizuju u okviru projekta „EU Podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama“, koji finansira Evropska unija.  

 

  

Newsletter

Za više informacija o aktuelnostima iz oblasti inovacija, prijavite se za naš Newsletter.

Uspešno ste se prijavili.

Već ste prijavljeni.

Ova adresa se ne može prijaviti.