Влада одобрила израду "БИО4 кампуса" у Београду

На седници је усвојена иницијатива Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду "БИО4 кампуса" у Београду, у којем ће се налазити Институт "Торлак" и Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Фармацеутски и Биолошки факултет, екстензија Научно-технолошког парка Београд за БИО4 стартапе, развојна одељења фармацеутских, биомедицинских и биотехнолошких компанија, производни капацитет и други садржаји.

Амбиција је да "БИО4 кампус" постане први овакав кампус у ширем региону као препознатљива тачка на глобалној мапи развоја у областима биомедицине, биоинформатике, биотехнологије и биодиверзитета.

То су области од посебног интереса за Србију, а технолошки напредак суштински мења досадашњи приступ здрављу и представља, поред подизања квалитета живота становништва, значајну прилику за економски развој наше земље.

У циљу напретка свих сегмената друштва кроз дигитализацију, подизања нивоа знања и стварања безбедног окружења које подстицајно утиче на грађане да препознају предности дигитализације, Влада је усвојила Стратегију развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године.

Овај стратешки документ обезбедиће даље унапређење дигиталних знања и вештина грађана, подизање информационе безбедности и капацитета запослених у јавном и приватном сектору за коришћење нових технологија, као и унапређење дигиталне инфраструктуре у образовним установама.

Извор: Влада Републике Србије