GOVTECH: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ

У значајном кораку ка модернизацији јавног сектора, Фонд за иновациону делатност ће у оквиру GovTech програма финансирати 20 иновативних решења која ће унапредити ефикасност и квалитет услуга јавног сектора Србије. Спроведен уз подршку Кабинета председника Владе и Министарства науке, технолошког развоја и иновација, програм је усмерен ка модернизацији јавних услуга кроз примену дисруптивних технологија.

Укупно 47 предложених решења од стране иновативних субјеката разматрано је након јавног позива, а изабраних 20 ће добити финансијску подршку од 60.000 до 120.000 евра по пројекту. Ова средства ће омогућити развој нових и унапређење постојећих производа и услуга који имају потенцијал да реше 20 изазова са којима се суочава јавни сектор.

Наш иновативни сектор је одговорио са решењима која обухватају широк спектар технолошких иновација са потенцијалом да потпуно изврше дигиталиацију јавних услуга. Подсећамо да је прва фаза програма показала висок ниво спремности јавног сектора за дигиталну трансформацију, са чак 54 пријављених изазова.

У другој фази, приватна предузећа и научно-истраживачке организације ће кроз своја решења радити на унапређењу различитих аспеката јавних услуга. Ови пројекти, подржани средствима Фонда, укључују напредна решења у области здравства, образовања, пољопривреде, водопривреде, комуналних делатности и управљања ресурсима. Посебан акценат биће стављен на дигитализацију и примену вештачке интелигенције, као и на унапређење примене и разумевања српског језика. Примери подржаних пројеката укључују платформу за предикцију и превенцију поплава VodostAI, систем за оптимизацију наводњавања irrigNET, и дигитализацију писаног културног наслеђа путем LibrAIfy решења.

Овај програм је важан корак ка стварању модерног, ефикасног и транспарентног јавног сектора. Верујемо да ће овај програм донети значајне промене и побољшања у квалитету живота грађана Србије.

Средства за реализацију GovTech програма обезбеђена су из буџета Републике Србије, са раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација у укупном износу од 150.000.000 динара.

Преглед подржаних решења

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.