Одржане јавне консултације у Београду, Нишу и Новом Саду поводом израде Предлога aкционог плана за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

У оквиру процеса јавних консултација у поступку израде Предлога aкционог плана за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, одржало је четири јавна догађаја (консултације са заинтересованим странама) у Београду, Нишу и Новом Саду у оквиру процеса предузетничког откривања.

Консултације су реализоване у све четири приоритетне области Храна за будућност, Машине и производни процеси будућности, ИКТ и Креативне индустрије, са циљем идентификовања потреба и развоја погодног микса политика усмерених на решавање постојећих изазова и проблема, али и искоришћавање потенцијала и долазећих могућности у овим областима.

На догађајима који су одржани током новембра 2022. године присуствовало је више од две стотине људи из академског, привредног и јавног сектора, као и цивилног друштва. Радионице су, путем отвореног дијалога, довеле до идентификовања и потврде кључних приоритета као и предлога низа мера на основу снага и потенцијала за истраживање, развој и иновације.

Главни резултати радионица су представљени кроз концизне извештаје у којима су сумирани најважнији предлози мера који су послужили као основа за писање Акционог плана. Предлог Акционог плана је комунициран са свим спроводиоцима мера и активности током прве половине 2023. године, након чега је отпочео процес е-консултација који је трајао од 1. до 20 августа 2023. године.

У наведеном периоду нису достављени коментари на текст Акционог плана.

Извор: НИТРА

Newsletter

За више информација о актуелностима из области иновација, пријавите се за наш Newsletter.

Успешно сте се пријавили.

Већ сте пријављени.

Ова адреса се не може пријавити.