Događaji

  • Januar 2019
    TRANSFERADE Investor's Day 2019
    Privredna komora Srbije u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, Fondom za inovacionu delatnost i češkom firmom EsoMole organizuje „TRANSFERADE Investors' Day 2019“. ...