Platforma saradnje nauke i privrede

Privredna komora Srbije preuzela je ulogu da bude spona između nauke i privrede, dok saradnju moraju da uspostavljaju i komunikaciju vode naučnici i profesori koji razumeju biznis i privrednici koji razumeju značaj nauke. Platforma ima za cilj da podstakne preduzeća i naučno-istraživačke organizacije da se uključe u zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, rešavanja tekućih problema i zadataka, kao i uvođenja inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za njihov budući razvoj i tržišni potencijal.

Saznajte višeSaznajte više
 • Usluge

  Mogućnost popunjavanja Upita o uslugama koji će vam omogućiti da komercijalizujete vaša znanja i tehnologije i da pronađete uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede.

  Saznajte više
 • Finansiranje

  Na ovom mestu možete da pronađete sve dostupne konkurse i fondove međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija.

  Saznajte više
 • Zahtev za saradnju

  Pronađite uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede radi udruživanja na zajedničkim projektima.

  Saznajte više

Novosti

 • Konkursi
  Februar 2019
  Javni konkurs za izbor ženske inovacione preduzetničke ideje

  Kancelarija za mlade poziva zainteresovane da se prijave na Konkurs za izbor najbolje ženske inovacione preduzetničke ideje u 2019. godini, koji se realizuje na osnovu Pravilnika o sprovođenju konkursa za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju u 2019. godini. 

  Saznajte više
 • Vesti
  Februar 2019
  Srbija postala punopravna članica programa Erazmus+

  Republika Srbija danas je zvanično postala punopravna članica programa Erazmus+, najvećeg obrazovnog programa Evropske unije, čija su sredstva 14,7 milijardi evra.

  Saznajte više