Platforma saradnje nauke i privrede

Privredna komora Srbije preuzela je ulogu da bude spona između nauke i privrede, dok saradnju moraju da uspostavljaju i komunikaciju vode naučnici i profesori koji razumeju biznis i privrednici koji razumeju značaj nauke. Platforma ima za cilj da podstakne preduzeća i naučno-istraživačke organizacije da se uključe u zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, rešavanja tekućih problema i zadataka, kao i uvođenja inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za njihov budući razvoj i tržišni potencijal.

Saznajte višeSaznajte više
 • Usluge

  Mogućnost popunjavanja Upita o uslugama koji će vam omogućiti da komercijalizujete vaša znanja i tehnologije i da pronađete uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede.

  Saznajte više
 • Finansiranje

  Na ovom mestu možete da pronađete sve dostupne konkurse i fondove međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija.

  Saznajte više
 • Zahtev za saradnju

  Pronađite uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede radi udruživanja na zajedničkim projektima.

  Saznajte više

Novosti

 • Dobri primeri iz prakse
  Januar 2020
  UČENIČKO INOVACIONO PREDUZETNIŠTVO: RAIN DROP, BRIKET COMPANY, FIND ME, ECO LIFE

  Mala i srednja preduzeća su nosioci stabilnosti ekonomije jedne države, dok inovacije predstavljaju ključni faktor napretka. Zbog toga je veoma važno da se još u najranijem životnom dobu mladi edukuju o poslovanju i preduzetništvu i steknu veštine koje će im pomoći da svoje inovativne ideje pretvore u preduzetničke poduhvate.

  Saznajte više
 • Vesti
  Januar 2020
  Krajem marta završetak gradnje Naučno-tehnološkog parka u Nišu

  Završetak radova na izgradnji Naučno-tehnološkog parka očekuje se krajem marta i tada će Niš dobiti najavljivani objekat veličine 14.000 m2. Iz grada očekuju da će on dati mnogo novih preduzeća koji će se baviti naprednim tehnologijama i da će Niš ponovo postati grad elektronike i konkurent mnogim evropskim i svetskim gradovima kakav je bio ranije.

  Saznajte više