Platforma saradnje nauke i privrede

Privredna komora Srbije preuzela je ulogu da bude spona između nauke i privrede, dok saradnju moraju da uspostavljaju i komunikaciju vode naučnici i profesori koji razumeju biznis i privrednici koji razumeju značaj nauke. Platforma ima za cilj da podstakne preduzeća i naučno-istraživačke organizacije da se uključe u zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, rešavanja tekućih problema i zadataka, kao i uvođenja inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za njihov budući razvoj i tržišni potencijal.

Saznajte višeSaznajte više
 • Usluge

  Mogućnost popunjavanja Upita o uslugama koji će vam omogućiti da komercijalizujete vaša znanja i tehnologije i da pronađete uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede.

  Saznajte više
 • Finansiranje

  Na ovom mestu možete da pronađete sve dostupne konkurse i fondove međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija.

  Saznajte više
 • Zahtev za saradnju

  Pronađite uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede radi udruživanja na zajedničkim projektima.

  Saznajte više

Novosti

 • Konkursi
  Avgust 2019
  Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja nezaposlenih lica

  Grad Beograd objavio je javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja nezaposlenih lica na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu koji traje do 20. septembra, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu. 

  Saznajte više
 • Vesti
  Avgust 2019
  Nova Šangajska lista najboljih univerziteta na svetu za 2019. godinu

  Beogradski univerzitet na Šangajskoj listi u 2019. godini se nalazi između 401. i 500 mesta, što je za 100 mesta niže u odnosu na 2018. godinu

  Saznajte više