CITY WALK

Стварање функционалних и енергетски ефикасних градова будућности у Дунавском региону. Примарни циљ пројекта је промоција одрживог урбаног транспорта и мобилности као и унапређење проходности у урбаним срединама земаља дунавског региона.

 

У оквиру Интер-регионалног дунавског транснационалног програма који финансира Европски фонд за регионални развој (ЕРДФ) и Инструмент претприступне помоћи (ИПА) одобрен је пројекат "Градови за пешаке - ка енергетски одговорним местима: оснивање пешачких градова у дунавској регији".
Боље повезана и енергетски одговорна дунавска регија је један од 4 приоритета Дунавског транснационалног програма. Сарадња решава заједничке изазове који се односе на транспортне системе који су еколошки, са ниским степеном буке, малом производњом угљеника, у циљу доприноса одрживој регионалној и локалној мобилности, модалној интеграцији и интелигентном транспорту.
С обзиром да је главни циљ Дунавског транснационалног програма развој координираних политика и активности у области програма, које ће учврстити обавезе везане за стратегију Европа 2020 ка три димензије паметног, одрживог и инклузивног развоја, конзорцијум од 17 партнера из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске, Румуније, Бугарске, Чешке Републике, Аустрије и Србије је покренуло пројекат у трајању од 30 месеци (од децембра 2016 до маја 2019) чије ће активности управо допринети овом стратешком опредељењу ЕУ.
 
Више информација о пројекту на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk  
Контакт: Милена Вујаклија 
тел: 011/4149628
milena.vujaklija@pks.rs