Smart Factory Hub

Привредна комора Србије партнер је на пројекту "Smart Factory Hub" који се реализује у оквиру Дунавског транснационалног програма. Пројекат траје две године, а циљ је побољшање услова за иновације у области паметне производње у прерађивачкој индустрији.

Привредна друштва из Србије ће током трајања пројекта имати прилику да се упознају са примерима добре праксе из региона и унапреде производне процесе и развију пословање, као и да представе своја решења партнерским компанијама из региона.

Прерађивачка индустрија представља генератор истраживања и развоја, иновација, напретка и запошљавања. Дигитализација производње је неопходна с обзиром на напредак у процесима и управљању људским ресурсима.  Активности пројекта биће усмерене на развој истраживања и  унапређења пословне политике за прекограничну сарадњу у прерађивачкој индустрији.  

Пројекат води Помурски технолошки парк у Словенији. У пројекат су укључени одабрани партнери из 10 земаља (Румунија, Хрватска, Немачка, Аустрија, Чешка, Словачка, Мађарска, Бугарска, Србија). Пројектни партнери су подељени у 3 групе према својим улогама. Прву групу чине регије и јавне регионалне агенције које спроводе РИС3 шеме. Другу групу чине посреднички партнери који имају већи приступ малим и средњим предузећима – националне коморе, кластери и технолошки паркови. У трећој групи су партнери за истраживање и развој.

У наредним месецима активности биће усмерене на мала и средња предузећа и њихов став према пројекту, очекивањима и изазовима паметне производње. Фокус ће бити на мапирању регионалних и националних стратегија, оперативних планова, студија за пописивање свих релевантних материјала и листе потенцијалних учесника.

Више информација о пројекту на http://www.interreg-danube.eu/smart-factory-hub/ 
Контакт: Милена Вујаклија 
тел: 011/4149628
milena.vujaklija@pks.rs