Влада Србије за младе предузетнике издвојила 220 милиона, а за предузетнице 100 милиона динара

Влада Србије усвојила је данас уредбу о отварању регионалних иновационих стартап центара и за младе предузетнике издвојила 220 милиона динара, а посебном уредбом за жене предузетнице издвојено је 100 милиона динара за 2019. годину.

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању Програма подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за 2019. годину. Применом ове уредбе системски ће бити унапређен иновациони екосистем на целој територији Србије, кроз подршку отварања регионалних иновационих стартап центара, са крајњим циљем да се обезбеде потребни услови и једнаке шансе за реализацију и развој иновативних предузетничких идеја. Корисници средстава су организације и јединице локалне самоуправе, које треба да омогуће да се по реализацији одобреног пројекта постигне самоодрживост регионалног иновационог стартап центра, у којем би млади предузетници имали стручну, менторску, правну, саветодавну и логистичку подршку да покрену и воде бизнис, што ће бити значајан генератор отварања нових радних места у локалном окружењу. За ове намене Влада Србије је у буџету обезбедила 220.000.000 динара.

На седници је усвојена и Уредба о утврђивању Прогама за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2019. годину, којом ће се остварити континуирани допринос у развоју одрживе предузетничке културе, раст конкурентности Србије и изградња економије засноване на иновацијама и знању. Намера је да се информише јавност, универзитетска, академска, научно-истраживача и пословна заједница, а пре свега млади о системским мерама које спроводи Влада Србије, како би се подстакли грађани, а посебно млади да размишљају на предузетнички начин.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2019. годину, како би се повећала свест о важности овог вида предузетништва, обезбедила  боља информисаност о мерама које извршна власт спроводи на том пољу и остварила значајнија улога жена предузетница на тржишту рада. С обзиром на то да је неопходно променити пословни амбијент и обезбедити да жене у већој мери буду оснивачи, власници или деоничари привредних субјеката, Влада Србије је за ове намене издвојила из државне касе 100.000.000 динара.