Позив за иновативна решења против аерозагађења - За бољи квалитет ваздуха у Србији

Како би допринео побољшању квалитета ваздуха који сви удишемо, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, у сарадњи са UNICEF-ом и Светском здравственом организацијом (СЗО), позива иноваторе да предложе идеје за смањење загађености ваздуха, које се односе на нове начине производње или набавку иновативних производа, технолошка решења и нове ланце вредности у пет различитих категорија. 

Потребне су иновације које ће допринети да се:

  1. Смање емисије загађујућих материја и повећа ефикасност и функционалност индивидуалних ложишта;
  2. Унапреди праћење и обрада података о квалитету ваздуха, уз помоћ нових уређаја, софтвера или метода;
  3. На ефикасан начин пречишћава ваздух уз помоћ иновативних уређаја;
  4. Смањи загађење ваздуха у секторима саобраћаја, пољопривреде, индустрије и комуналних делатности било помоћу опреме или унапређењем процеса;
  5. Смањи утицај загађења ваздуха на децу.

За прве четири категорије могу да конкуришу правна лица, док је за пету позив отворен и за индивидуалне пријаве. У петој категорији, пријаве морају бити усклађене са принципима дигиталног развоја (https://digitalprinciples.org) које је усвојио UNICEF, укључујући принципе отвореног кода. Ова категорија посебно је намењена младима, студентима и приватном сектору.

Изложеност загађењу ваздуха има озбиљне негативне последице на здравље, дужину и квалитет живота људи. Према извештају СЗО објављеном 2019. године, у 11 градова обухваћених студијом у Србији, скоро 3600 преурањених смрти сваке године може се приписати излагању финим суспендованим честицама, које су мање од 2.5 микрона (PM2.5). Мерења параметара квалитета ваздуха показују да нивои загађења у општинама и градовима широм Србије премашују вредности СЗО смерница. Са друге стране, истраживања указују да смањење загађења ваздуха доноси мерљиве користи по здравље. Побољшање квалитета ваздуха и смањење концентрације PM2.5 може директно утицати на смањење смртности и обољења изазваних аерозагађењем.

Аутори најиновативнијих решења која пристигну на овај позив, у зависности од расположивог финансирања, могу да очекују: 

  1. Награду за иновацију, за посебно добро промишљену и зрелу пројектну идеју;
  2. Техничку помоћ за развијање добре идеје и проналажење финансирања;
  3. Капитално суфинансирање, за изузетно добро осмишљене и припремљене идеје.

Поред тога, уз подршку СЗО и UNICEF-a, UNDP ће пружити смернице и помоћ за даљи развој одабраних предлога и промовисаће резултате пројеката као примере добре праксе.

Предстојећи рокови су:

За рану пријаву: 20. октобар 2020.

За 2. фазу: 20. новембар 2020.

Пун текст позива на енглеском језику доступан је на следећем линку, а формулар за пријављивање можете пронаћи на следећем линку.